Projekte der Konzertreihe IMPROVISATIONEN

beim MIBNIGHT Jazzfestival 2000

 

21.5.2000
Lagerhaus, Schildstraße
12-19

Clauss - Köther - Wörmann
Hannes Clauss, dr, D
Olaf Köther, piano, D
Hainer Wörmann, git, D

 

23.1.2000
Lagerhaus, Schildstraße
12-19 

Wolf - Gerold - Hammerschmidt - Sobotta
Georg Wolf, b, D
Nils Gerold, bcl, D
Reinhart Hammerschmidt, b, D
Uli Sobotta, euph, D